رقص دسته جمعی ربات ها

شرکتWL Intelligent Technologyd در چین توانسته است رکورد رقص تعداد زیادی از رباتها را به طور همزمان در گینس ثبت کند.۱۰۶۹ماشین هماهنگ شده در ردیف های منظم قرار گرفتند.در این نمایش پویا تنها تعداد کمی از رباتها سقوط کردند که این تعداد باید از رکورد نهایی کسرمی شد.این ربات ها که Dobiنامیده می شوند از طریق یک سیستم کنترل گروهی برنامه ریزی می شدند،WL Tech این چالش را با آخرین فناوری رباتیک خود انجام داد.Dobi ها قادر هستند برقصند،صحبت کنند و تای چی انجام دهند و بسیاری از کارها را شبیه انسان انجام دهند،رکورد قبلی این چالش مربوط به یک شرکت چینی دیگر است که این نمایش را با ۱۰۰۷ ربات انجام داده است.

(Visited 187 times, 1 visits today)
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.